Radauti - evolutie istorica
#1
Prima atestare documentar? a localit??ii apare în 1392, într-un uric, împreun? cu satul Olov?? (Volov??), dar existen?a localit??ii se pare a fi mai veche, în aceste locuri descoperindu-se vestigii vechi de aproximativ 5000 de ani care fac parte din cultura Cucuteni. Denumirea sa provine, dup? spusele unor istorici, de la numele proprietarului s?u Radomir, dup? al?ii denumirea ar veni de la cuvântul latin Rottacenum, dat de osta?ii garnizoanei romane din Siret. Sub influen?a slav? denumirea latin? se transform? în R?d?u?i. În timp, localitatea a avut evolu?ii ascendente ?i descendente, în func?ie de evenimentele istorice.Evolu?ia localit??ii a fost influen?at? în mare parte de condi?iile climaterice[necesit? citare]: localizarea într-o zon? ml??tinoas? împreun? cu nivelul ridicat al precipita?iilor care duceau la inundarea frecvent? a vechii vetre a satului ?i iernile foarte reci (în timpul iernii au fost înregistrate temperaturi de -35 grade Celsius), situa?ii care au stopat dezvoltarea sa.Factorii social-economici care au influen?at negativ dezvoltarea localit??ii au fost ridicarea m?n?stirii din R?d?u?i la statutul de re?edin?? episcopal? în 1402, lucru ce a încetinit evolu?ia spre treapta superioar? de dezvoltare, trecerea de la sat la târg, ?i localizarea în apropierea Cur?ii Domne?ti ?i a Ocolului B?deu?i, ceea ce a eclipsat rolul administrativ al R?d?u?iului. Astfel, în anul 1774, R?d?u?iul num?ra doar 140 de fumuri cu 132 de familii, din care doar 58 erau ??rani liberi.Voca?ia de centru regional a ora?ului a început s? apar? înc? din perioada medieval?, aici func?ionând o ?coal? m?n?stireasc?, unde au fost redactate manuscrise de valoare, utilizate de în ?aria Româneasc? ?i Moldova. Începând cu anul 1759 importan?a ?colii se reduce în favoarea celei de la Putna devenit? "Academie Domneasc?" ?i recunoscut? oficial ca ?coal? înalt?. Odat? cu începutul anului 1747 prin dispozi?ia domnitorului Ion Ghica Vod? este înfiin?at? prima ?coal?. Dezvoltarea rolului de centru educa?ional a început în anul 1774 când se înfiin?eaz? ?coala pentru clasele s?race ale societ??ii.Prin trecerea la stadiul de târg, localitatea a c?p?tat rolul de centru economic regional, rol datorat în mare parte târgului s?pt?mânal ce mijlocea schimbul de produse dintre produc?torii din zona nordic? a ??rii Moldovei ?i cei din partea sudic?, func?iune care se men?ine ?i în zilele de ast?zi, prin târgul din fiecare vineri.Prima evolu?ie important? ?i începerea urbaniz?rii a ap?rut abia dup? trecerea sub administra?ie austriac?, aceasta încurajând imigrarea în num?r destul de ridicat a coloni?tilor. Noua administra?ie asaneaz? fosta mla?tin? din actuala zon? central?, conducând astfel la dezvoltarea acesteia, aici formându-se viitorul nucleu central, cu func?iuni administrativ-comerciale. Ora?ul începe s? se transforme dintr-un târg tipic moldovenesc într-un ora? cu o configura?ie ?i imagine urban? diferit? de tipicul moldovenesc al zonei, fapt ce îl va face pe Nicolae Iorga s? afirme: "R?d?u?ii dau cu adev?rat icoana unui târg gali?ian" [necesit? citare].Odat? cu migra?ia popula?iei de etnie german? ?i evreiasc? (în majoritatea lor fo?ti solda?i din armata austro-ungar?) a început dezvoltarea sectorului micilor me?te?ugari ?i comercian?i; primul negustor evreu din ora? ce ?i-a înfiin?at pr?v?lia în anul 1796 se numea Iossel Reichnenberg [4].Odat? cu trecerea sub administra?ia austro-ungar? datorit? medicilor militari germani a început dezvoltarea sectorului sanitar, datorit? consulta?iilor pe care ace?tia le d?deau inclusiv popula?iei civile, la început doar pentru etnicii germani apoi ?i pentru restul popula?iei.
forumsuceava.com - Anunturi Suceava

Forum Suceava - anunturi gratuite - Anunturi Suceava - Anunturi Vanzari - Anunturi Suceava - vanzari telefoane mobile Suceava - Anunturi Suceava - vanzari calculatoare, componente IT, electronice in Suceava - Anunturi Suceava - vanzari auto Suceava - Anunturi Suceava - vanzari imobiliare Suceava - Anunturi Suceava - vanzari obiecte diverse Suceava - Anunturi Suceava - Cumparari Suceava - Anunturi Suceava - cumparari telefoane mobile Suceava - Anunturi Suceava - cumparari calculatoare, componente IT, electronice in Suceava - Anunturi Suceava - cumparari auto Suceava - Anunturi Suceava - cumparari imobiliare Suceava - Anunturi Suceava - cumparari diverse Suceava - Anunturi Suceava - Schimburi, inchirieri, servicii Suceava


Posibile subiecte înrudite...
Subiect: Autor Răspunsuri: Vizualizări: Ultimul mesaj
  Biserica "Sfantul Nicoale" Radauti Simplu_Me 0 1.604 Mai puţin de 1 minut în urmă
Ultimul mesaj:
  Localizarea municipiului Radauti Simplu_Me 0 1.422 Mai puţin de 1 minut în urmă
Ultimul mesaj: